[YUGIH5] KHAI MỞ 2 SERVER MỚI

[YUGIH5] KHAI MỞ 2 SERVER MỚI

[YUGIH5] KHAI MỞ 2 SERVER MỚINgày 14.04.2020 chính thức ra mắt 2 cụm server mới


CỤM 1: NHẬP THỂ - WYNN

CỤM 2: ÁC QUỶ VĨNH HẰNG

 

Chơi Ngay: http://play.yugih5.com/goto/YgCb
THỜI GIAN: 11:45 ngày 14.04.2020

CHUỖI SỰ KIỆN MÁY CHỦ MỚI

⚡️ S hu Thn Ra , Osris ch 01 cú click

⚡️ Online liên tc 30 ngày nhn bài VIP UR, SR

⚡️ Np Bt K - Nhn EXP cc đại 4.500.000 Exp

⚡️ Lên cp d dàng, bt kp bài th khác vi lot event hot

⚡️ 07 đầu ngày nhn Kiếm Cánh Bướm, Chất Hưng Phấn

⚡️ Tích Lũy Np - nhn quàđặc bit Th Quái 4 sao 1900

⚡️ Th Ngày Đặc Bit s hu 21 lá hot nht Yugi H5