Chuỗi sự kiện Mừng Tết

Từ 09-02-18

Điểm Danh Tết

Yugi H5

  • Thời gian: Từ 16/02 - 22/02/2018.
  • Nội dung: Mỗi ngày online đủ thời gian yêu cầu sẽ được nhận thưởng tương ứng.

Thưởng
Online 1 Gold*200 + Thẻ Tím*1 +  Thiệp Mời Thi Đấu*1
Online 2 Gold*300 + Thẻ Tím*1 +  Phiếu Rút Bài Lôi Nhã*1
Online 3 Gold*400 + Thẻ Tím*1 +  Thiệp Mời Thi Đấu*1
Online 4 Gold*600 + Thẻ Tím*1 +  Phiếu Rút Bài Lôi Nhã*1 + Lôi Nhã Bạc*10
  • Cách thức tham gia: Nhấp biểu tượng Điểm Danh Tết.

Yugi H5 Nhấp biểu tượng

Yugi H5 Giao diện hoạt động

 

Ghi chú

  • Các vật phẩm nếu không có ghi chú gì đặc biệt thì đều là vật phẩm khóa.
  • Nội dung hoạt động này chỉ là thông tin dự kiến (có thể điều chỉnh).
  • Thông tin chính thức cuối cùng, đấu thủ vui lòng xem trong trò chơi.