Hướng dẫn cài đặt App APK

Từ 12-04-18

Hướng dẫn cài đặt App APK

 • Tải App APK TẠI ĐÂY.
 • Hướng dẫn cài đặt:

 • Lưu ý: 
  • App APK chỉ có thể chơi trực tiếp trên thiết bị di động, không chơi được trên các phần mềm giả lập.
  • Lần đầu cài đặt APK sẽ mặc định kiểm tra 1 số thông tin trên thiết bị di động của bạn, phải nhấn xác nhận thì mới có thể tiến hành chơi game được.
  • Tài khoản Facebook được kết nối tự động khi thiết bị di động của bạn đang nhập vào App Facebook. Đăng xuất Facebook sẽ tự động đăng xuất game.
  • App APK đang trong quá trình hoàn thiện để phục vụ bài thủ.