Thông báo tài khoản stream YugiH5

Thông báo tài khoản stream YugiH5

Quý bài thủ thân mến,

 

YugiH5 sẽ hợp tác với CTV Vinh Vo, cung cấp tài khoản streamer với các thông tin cụ thể như sau:

Thông tin tài khoản
Mục đích sử dụng
 • Hướng dẫn người chơi mới cách build bài và làm quen với YugiH5
 • Giao lưu với người chơi cũ để cùng xây dựng cách build bài mới, meta mới.
 • Tổ chức sân chơi cộng đồng, live stream và các hoạt động cộng đồng của YugiH5
Ràng buộc tài khoản
 • Không
  • Tài khoản không được thì đấu leo rank
  • Không share tài khoản cho người khác
 • Được:
  • Tài khoản chỉ được tham gia các hoạt động sau:
  • Live stream trong Đấu Room
  • Hướng dẫn cách build bài
  • Review các lá bài mới
  • Hướng dẫn trải nghiệm Tân Thủ - Tính năng game – Event mới
Qui định
 • CTV hợp tác với YugiH5 phải tuần thủ những qui định trên. Trong trường hợp CTV không tuân thủ qui định YugiH5 dừng hợp tác.
 • Tài khoản HuongDanYugiH5 là tài sản của sản phẩm YugiH5. Yugi H5 có toàn quyền sử dụng tài khoản này.

 

Trân trọng thông báo,