Chi tiết thẻ bài

Kẻ Săn Tia Chớp

  • Giới thiệu

   Có sức mạnh chuyển đổi không gian, mở cánh cổng sang thế giới khác.

  • Tộc
   Thiên Sứ
  • Thuộc tính
   Quang
  • Từ khóa
   -
  • Phẩm chất
   SR
  • Sao
   3
  • Tấn công
   1600
  • Phòng thủ
   0
  • Hạn chế
   Trong cùng một bộ bài có tối đa 3 lá
  • Kỹ năng 1
   Xen Kẽ
  • Miêu tả kỹ năng 1
   Các lá bài vào Mộ đều sẽ bị "Loại Bỏ"