Chi tiết thẻ bài

Maha Vailo

  • Giới thiệu

   Cách nhận: Thưởng mời 5 bạn bất kì nhân vật đạt Lv35.

  • Tộc
   Phù Thủy
  • Thuộc tính
   Quang
  • Từ khóa
   -
  • Phẩm chất
   UR
  • Sao
   4
  • Tấn công
   1550
  • Phòng thủ
   1400
  • Hạn chế
   Trong cùng một bộ bài có tối đa 3 lá
  • Kỹ năng 1
   Tinh Luyện Trang Bị
  • Miêu tả kỹ năng 1
   Tăng tấn công với mỗi trang bị nhận được x500