Chi tiết thẻ bài

Khổng Lồ Hóa

  • Giới thiệu

   Cách nhận: |Thưởng tích lũy nạp|.

  • Tộc
   -
  • Thuộc tính
   -
  • Từ khóa
   -
  • Phẩm chất
   UR
  • Sao
   0
  • Tấn công
   -
  • Phòng thủ
   -
  • Hạn chế
   Trong cùng một bộ bài có tối đa 3 lá
  • Kỹ năng 1
   Khổng Lồ Hóa
  • Miêu tả kỹ năng 1
   Khi điểm LP phe ta thấp hơn đối phương, Quái nhận trang bị x2 tấn công cơ bản, ngược lại giảm một nửa tấn công cơ bản