Chi tiết thẻ bài

Kỵ Sĩ Thép Gearfried

  • Giới thiệu

   Do bị hạn chế trong áo giáp sắt nên không thể dùng trang bị khác.

  • Tộc
   Chiến Binh
  • Thuộc tính
   Địa
  • Từ khóa
   -
  • Phẩm chất
   UR
  • Sao
   4
  • Tấn công
   1800
  • Phòng thủ
   1600
  • Hạn chế
   Trong cùng một bộ bài có tối đa 3 lá
  • Kỹ năng 1
   Ý Chí Sắt Đá
  • Miêu tả kỹ năng 1
   Khi bản thân nhận được bài trang bị, phá hủy bài trang bị đó