Chi tiết thẻ bài

Người Máy Khổng Lồ

  • Giới thiệu

   Cách nhận: Nhân vật của ngẫu nhiên của 10 bạn bè đã mời đạt Lv35.

  • Tộc
   Chiến Binh
  • Thuộc tính
   Ám
  • Từ khóa
   -
  • Phẩm chất
   UR
  • Sao
   6
  • Tấn công
   2200
  • Phòng thủ
   1200
  • Hạn chế
   Trong cùng một bộ bài có tối đa 3 lá
  • Kỹ năng 1
   Cự Nhân Giáng Lâm
  • Miêu tả kỹ năng 1
   Có thể được Triệu hồi đặc biệt nếu trên Sân phe ta ít hơn đối phương 2 Quái