Chi tiết thẻ bài

Kiếm Thánh Gearfried

  • Giới thiệu

   Quái triệu hồi khi <Kỵ Sĩ Thép Gearfried> dùng <Giải Trừ>.

  • Tộc
   Chiến Binh
  • Thuộc tính
   Quang
  • Từ khóa
   -
  • Phẩm chất
   UR
  • Sao
   7
  • Tấn công
   2600
  • Phòng thủ
   2200
  • Hạn chế
   Trong cùng một bộ bài có tối đa 3 lá
  • Kỹ năng 1
   Tim Kiếm Thánh
  • Miêu tả kỹ năng 1
   Không thể Triệu hồi thường. Cần có <Giải Trừ> mới có thể Triệu hồi đặc biệt
  • Kỹ năng 2
   Cởi Giáp
  • Miêu tả kỹ năng 2
   Khi có mặt, khi bản thân nhận được bài trang bị, phá hủy 1 bài quái của đối phương