Chi tiết thẻ bài

Gaia Gió Lốc

  • Giới thiệu

   Cách nhận: |Thưởng Cấp Quỹ Trưởng Thành|.

  • Tộc
   Chiến Binh
  • Thuộc tính
   Địa
  • Từ khóa
   -
  • Phẩm chất
   UR
  • Sao
   7
  • Tấn công
   2300
  • Phòng thủ
   2100
  • Hạn chế
   Trong cùng một bộ bài có tối đa 3 lá
  • Kỹ năng 1
   Tật Phong Xung Phong
  • Miêu tả kỹ năng 1
   Có thể được Triệu hồi đặc biệt nếu trên Tay chỉ còn duy nhất lá này