Chuỗi Cập Nhật Ngày 09/11

Từ 08-11-18

Shop Di Tích Cổ Đại IV

Shop Di Tích IV

Đối tượng tham gia: Tất cả các bài thủ trong Game YugiH5

Thời gian diễn ra sự kiện: Sau Update Ngày 09/11/2018

Để vào giao diện chính của sự kiện :  Vào Tiệm Bài

 

Giới Thiệu 1 số lá bài