SỰ KIỆN THÁNG 03 VUI VẺ

Từ 01-03-19

Thẻ Tháng 3

SỠ HỮU NGAY 

Thẻ Tháng

Trị giá

Thưởng

Bạc

50.000 VNĐ

Thiếu Niên Bí Ẩn

Mỗi ngày nhận: Gem*30 + Gold*400 (30 ngày)

Vàng

200.000 VNĐ

Cổ Tích-Cindy

Mỗi ngày nhận: Gem*120 + Gold*600 (30 ngày)

 

Cách tham gia: Nhấp vào Hoạt Động
 

Chú ý:

-       Thẻ Tháng trước chưa nhận hết phần thưởng, qua tháng tiếp theo mua vẫn được cộng dồn

-       Mỗi tháng chỉ mua được mỗi gói 1 lần

-       Người mua thẻ tháng lần đầu tiên sẽ được nhận tất cả các phần quà trực tiếp qua thư. Không nhận theo phương thức cộng dồn.