Chuỗi Cập Nhập Ngày 18/01/2019

Từ 17-01-19 đến 17-06-19

Lôi Nhã X

  • Đối tượng tham gia: Tất cả các bài thủ trong Game YugiH5
  • Thời gian diễn ra sự kiện: Sau Update Ngày 18/01/2019

- Để vào giao diện chính của sự kiện :  Vào Tiệm Bài

 


- Giới Thiệu 1 số lá bài:

 


  • Lưu ý: Trong thời gian tương ứng với mỗi sự kiện. Các bài thủ có thể tham dự mở nhiều bài hỗ trợ củng cố cho bộ bài thi đấu của mình

 

Yugi H5