CẬP NHẬT CHƯƠNG TRÌNH KHTT THÁNG 7/2023

CẬP NHẬT CHƯƠNG TRÌNH KHTT THÁNG 7/2023

Bài thủ thân mến,
Để thay lời cám ơn gửi đến các Bài thủ đã gắn bó và đóng góp cho sự phát triển của YUGI H5. Hôm nay, YUGI xin được cập nhật thông tin của chương trình Chăm Sóc Khách Hàng Thân Thiết YUGI H5 kể từ tháng 7/2023 trở đi.

 

• Cập nhật danh sách phần thưởng các bậc KHTT Đồng – Bạc – Vàng cho các tài khoản tham gia chương trình KHTT từ tháng 7/2023 trở đi:

Cấp VIP KHTT
Vật phẩm thưởng
Số lượng
Đồng
Đặc quyền KHTT
30
EXP Thứ Cấp
2
Đá Hư Vô
400
Vé Hoàng Gia
5
Vé Cao Cấp
20
Bạc
Đặc quyền KHTT
50
EXP Siêu Cấp
2
Mảnh Hồn Viễn Cổ
250
Vé Hoàng Gia
10
Vé Cao Cấp
40
Thẻ Tích Lũy Nạp
25
Đá Di Tích
250
Vàng
Cắt Cỏ Nhà Bên
1 - Nhận nhiều hơn 1 sẽ không thể sử dụng
Đặc quyền KHTT
70
EXP Siêu Cấp
4
Mảnh Hồn Viễn Cổ
500
Vé Hoàng Gia
20
Vé Cao Cấp
60
Thẻ Tích Lũy Nạp
55
Đá Di Tích
500
Mặt Sau Tà Thần
1