Chuỗi sự kiện Tháng 3

Từ 01-03-18

Một Số Cập Nhật Ngày 02/03

Yugi H5

Cập Nhật Mới

Thêm nhân vật Mai vào Đấu tự chọn
 

Yugi H5

 

Mở 1 số Bộ bài tham khảo cho Tân thủ
 

Yugi H5 

Điểu chỉnh phần thưởng Quay trở về (không đăng nhập game trên 7 ngày liên tục)

 

Yugi H5 

Gói bài Mở Rộng Ishizu và Mai
 

Yugi H5

 

Ghi chú

  • Nội dung hoạt động này chỉ là thông tin dự kiến (có thể điều chỉnh).
  • Thông tin chính thức cuối cùng, đấu thủ vui lòng xem trong trò chơi.

Yugi H5