Update 20/07

Từ 20-07-21

Mảnh ghép Pharaoh

♦ Thời gian diễn ra: Sau bảo trì ngày 20/07
♦ Đối tượng áp dụng: Tất cả bài thủ YGH5
♦ Cách tham gia: Nhấp vào biểu tượng
Giao diện chính của sự kiện:

♦ Nội dung:

1. Thời gian nhận bảo vật từ Quyết Đấu và Đấu Tự Chọn: Ngày 20/07 - 23h59 02/08.
2. Thời gian đổi thưởng: Ngày 20/07 - 23h59 05/08. 0h00 06/08 sự kiện sẽ kết thúc.
3. Khi lần đầu nhấp vào giao diện để chọn cách thức tham gia:
• Ngẫu nhiên: Không tốn phí, sẽ ngẫu nhiên nhận được các bảo vật hiếm.
• x2 tỉ lệ: Nạp 200k để chọn, sẽ x2 tỉ lệ nhận được các bảo vật hiếm.
• x3 tỉ lệ: Nạp 500k để chọn, sẽ x3 tỉ lệ nhận được các bảo vật hiếm.

4. Quyết Đấu:
Trong thời gian diễn ra sự kiện tham gia Quyết Đấu thắng sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 bảo vật (Tối đa 50 bảo vật mỗi ngày). Dùng bảo vật nhận được để đổi thưởng.

5. Đấu Tự Chọn:
khi đạt liên thắng 3 trở lên sẽ nhận được Rương Ngàn Năm (Tối đa nhận được 10 Rương Ngàn Năm mỗi ngày). Tặng Rương Ngàn Năm qua Guild để nhận bảo vật (Tối đa tặng được 10 và nhận được 10 mỗi ngày).

6. Gói Quà Pharaoh: 
Có thể mua gói quà để nhận thưởng và Rương Báu Ngàn Năm. Dùng Rương Báu Ngàn Năm sẽ nhận được bảo vật để đổi thưởng. Mỗi ngày chỉ mua được 1 lần. Qua ngày sẽ làm mới số lần mua.

7. Gói Giới Hạn:
Có thể dùng Gem để mua gói quà và nhận thưởng Rương Báu Ngàn Năm. Mỗi ngày chỉ mua được 1 lần. Qua ngày sẽ làm mới số lần mua.