Thông báo về tính năng Điểm Danh VIP và Qu...

Thông báo về tính năng Điểm Danh VIP và Quyền Lợi VIP

Quý bài thủ thân mến, 

Trong nội dung cập nhật ngày 04/1, Yugi H5 đã có bài viết về tính năng Điểm Danh VIP và Quyền Lợi VIP (nhấn vào link để xem thông tin chi tiết). 
Tuy nhiên trong quá trình cập nhật, do còn một số lỗi quan trọng có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm VIP. Vì vậy, tạm thời tính năng này sẽ chưa mở. 

Thông tin chi tiết về lịch trình mở lại tính năng này sẽ được Yugi H5 thông báo trong những bài viết tới.

Chúng tôi thấy rằng điều này sẽ ảnh hưởng đến sự trải nghiệm của các bài thủ. Vì vậy mong các bài thủ thông cảm cho sự bất tiện này.

Yugi H5 trân trọng thông báo,