Chuỗi Cập Nhật Mới Ngày 10/08

Từ 10-08-18 đến 16-08-18

Gói Bài Mở Rộng & Tổng Hợp

 • Đối tượng: Các bài thủ tham gia YugiH5.
 • Tham gia: Nhấp chọn biểu tượng Tiệm Bài.
 • Thời gian:  
  • 10/08 - 12/08: Mở Rộng Mai & Bakura.
  • 10/08 - 16/08: Gói Bài Tổng Hợp 4.
  • 13/08 - 16/08: Mở Rộng Ryuzaki và Tsunami.
  • 17/08 - 19/08: Mở Rộng Phù Thủy & Rồng.
  • 17/08 - 23/08: Gói Bài Tổng Hợp 1.
  • 20/08 - 23/08: Mở Rộng Chiến Binh & Ishizu.

Yugi H5

  

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5