Chuỗi Cập Nhật Mới Ngày 10/08

Từ 10-08-18 đến 16-08-18

Gói Bài Nâng Cao Ryota

 • Thời gian: Từ sau bảo trì ngày 10/08/2018.
 • Đối tượng: Tất cả bài thủ sở hữu nhân vật Ryota.
 • Tham gia: Nhấp chọn biểu tượng Tiệm Bài.
 • Nội dung:
  • Dùng Gem để mở gói bài.
  • Gói bài chỉ được mở 1 lần, không làm mới. Mỗi lần mở nhận 3 lá bài.
  • Tỉ lệ các gói bài trong gói bài mở rộng là ngẫu nhiên ngang nhau.
  • Sau khi đã mở nhận lá bài nào, lá bài đó sẽ không xuất hiện lại nữa.

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5