Chuỗi Cập Nhật Mới Ngày 10/08

Từ 10-08-18 đến 16-08-18

Gói Ưu Đãi Thẻ Tháng

  • Thời gian: Từ sau bảo trì ngày 10/08/2018.
  • Đối tượng: Tất cả bài thủ tham gia YugiH5.
  • Tham gia: Nhấp chọn biểu tượng Hoạt Động.
  • Nội dung:
    • Cập nhật thêm lá bài thẻ tháng Tà Đế - Caius.
    • Chỉ những tài khoản chưa từng sở hữu các lá bài trong gói mới có thể mua được. Những tài khoản đã sở hữu và tự tách bài sẽ không thể mua được gói bài ưu đãi.

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5