Khủng Long Tái Sinh - Thời Đại Hủy Diệt

Từ 13-04-18

Gói Bài Nâng Cao

Giới Thiệu

  • Tham gia: Nhấp chọn biểu tượng Tiệm Bài.

Yugi H5

Gói Bài Nâng Cao

 

Từ ngày 13/04/2018, Yugi H5 cập nhật Gói Bài Nâng Cao:

  • Sở hữu nhân vật nào sẽ hiện Gói bài của Nhân Vật đó.
  • Mỗi lần mở tốn 800 Gem (Không tăng giá gem cho những lần mở kế tiếp) đạt được 3 lá.
  • Tỉ lệ các lá bài xuất hiện là tương đương nhau.

 

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5