Bản Cập Nhật Tháng 7

Từ 29-06-18

Shop Thần Tích Lôi Nhã VI

Giới Thiệu

  • Thời gian: Sau bảo trì ngày 29/06/2018.
  • Đối tượng: Các bài thủ có nhân vật thứ 2.
  • Tham gia: Nhấp chọn biểu tượng Tiệm Bài.

Yugi H5

Shop Thần Tích Lôi Nhã VI

  • Sử dụng Lôi Nhã Vàng để đổi lá bài trong shop.

 

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5