Chuỗi Cập Nhật Ngày 26/10

Từ 26-10-18 đến 08-11-18

Shop Tích Lũy Nạp

Shop Tích Lũy Nạp

  • Thời gian áp dụng: Bắt đầu từ sau bảo trì ngày 26/10/2018
  • Đối tượng tham gia: tất cả bài thủ trong game YGH5
Các bài thủ hãy sử dụng Thẻ Tích Lũy Nạp để đổi các lá bài hiếm nhé!

-Thêm bài mới shop tích lũy

-Một số lá bài hiếm mới
Yugi H5