Cập Nhật Mới (25/05 - 07/06)

Từ 25-05-18 đến 07-06-18

Phần Thưởng Quyết Đấu

 • Thời gian: Sau bảo trì ngày 25/05/2018.
 • Nội dung: YugiH5 cập nhật phần thưởng dành cho Top 100 trong BXH Đấu Trường Liên Server.
  • Top 100 hạng Liên Khu, khi nhận thưởng Quyết đấu liên khu sẽ nhận được thêm phần thưởng Ấn Quyết Đấu.
  • Sử dụng Ấn Quyết Đấu để tham gia Vòng Quay Quyết Đấu, nhận phần thưởng phong phú.
  • Phần thưởng Ấn Quyết Đấu nhận được vào lúc 00h00 thứ 2 hàng tuần khi tổng kết xếp hạng liên khu.
  • Ấn Quyết Đấu có thể tích lũy và sử dụng (vật phẩm vĩnh viễn), khi dùng sẽ tự tiêu hao.
  • Mỗi lần quay sẽ tiêu hao 10 Ấn Quyết Đấu. Có Thể quay 10 lần nếu có đủ số Ấn Quyết Đấu cần tiêu hao.
  • Phần thưởng vòng quay có tỉ lệ ngẫu nhiên.

YugiH5  

HạngThưởng
Hạng 1 Vương Miện Hạng 1 Server*1,  Ấn Quyến Đấu*200
Hạng 2 Vương Miện Hạng 2 Server*1,  Ấn Quyến Đấu*150
Hạng 3 Vương Miện Hạng 3 Server*1,  Ấn Quyến Đấu*80
Hạng 4 - 5 Gold*1200, Ấn Quyến Đấu*60
Hạng 6 - 10 Gold*1000, Ấn Quyến Đấu*50
Hạng 11 - 20 Gold*1000, Ấn Quyến Đấu*40
Hạng 21 - 40 Gold*1000, Ấn Quyến Đấu*30
Hạng 41 - 50 Gold*600, Ấn Quyến Đấu*20
Hạng 51 - 100 Gold*500, Ấn Quyến Đấu*10