Cập Nhật Mới (25/05 - 07/06)

Từ 25-05-18 đến 07-06-18

Gói Rồng Mở Rộng

  • Thời gian: Từ ngày 04/06 - 07/06/2018.
  • Đối tượng: Các bài thủ tham gia YugiH5.
  • Tham gia: Nhấp chọn biểu tượng Tiệm Bài.
  • Nội dung: 
    • Mỗi lần mở Tốn 200 Gem nhận ngẫu nhiên 1 lá bài.
    • Sự kiện giới hạn giờ. Khi kết thúc thời gian sẽ không hiển thị nữa.

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5