Chuỗi sự kiện server mới cụm 2

Từ 03-01-19

Đua Top Server Mới

Thời gian diễn ra:  7 ngày đầu server mới

Đối tượng tham gia:

-Tất cả các Bài Thủ Tham gia Server mới mở trong 7 ngày  đầu

-Event chính thức bắt đầu từ ngày 14/12/2018, vào giao diện Hoạt Động -> 7 ngày Đầu Server MớiPhần Thưởng: Sau khi đạt đủ điều kiện và số lượng quà phát chưa hết có thể nhận

-Đạt Cúp Vàng Server trong tuần đầu tiên: Kỵ Binh Xung Phong *1, Đá Hư Vô *15, Gold *10.000

-Đạt Cúp Bạc Server trong tuần đầu tiên: Chất Hưng Phấn * 1, Đá Hư Vô * 10, Gold * 8.000

-Đạt Cúp Đồng Server trong tuần đầu tiên: Kiếm Cánh Bướm * 1, Đá Hư Vô * 5, Gold * 6.000

-Đạt Lv 35: Khủng Long Đầu Búa * 1, Thẻ Tím * 2, Gold * 2000

-Phiêu Lưu Vượt Ải “Kén Tiến Hóa”, Độ khó Ác Mộng: Lửa Xuyên Kích x1, Phiếu rút bài Lôi Nhã x2, Gold x2000

-Hoàn thành hết Bài Tập Sơ - Trung: Thuật Sĩ Rồng Xanh x1, Bình Phong Ấn x2, Gold x2000

-Ghép mảnh UR 5 lần: Ảo Thuật Gia x1, Thiệp Mời Thi Đấu x2, Gold x4000

-Vinh Quang Pharaoh đạt 1000 (Đấu Tự Chọn): Chuẩn bị dung hợp x1, Ảo Tinh x100, Gold x4000

-Guild tham gia đạt Lv2 trở lên: Thiên Sứ Song Sinh x1. Lôi Nhã Bạc x50, Gold x6000

-Có nhân vật thứ 2: Công Chúa Bí Ngô x1, Lôi Nhã Vàng x5, Gold x6000.