Chuỗi sự kiện server mới cụm 2

Từ 03-01-19

Nạp Bất Kỳ


  • Thời gian: 7 ngày đầu server mới
  • Điều kiện: Phải nạp bất kỳ liên tục trong 7 ngày (chỉ áp dụng với gói nạp cơ bản)
  • Nội dung:Trong thời gian diễn ra hoạt động, người chơi nạp bất kỳ (chỉ áp dụng 6 gói nạp cơ bản) liên tục trong 7 ngày. Mỗi ngày là 1 phần quà vô cùng hấp dẫn. Nếu đạt điều kiện nạp liên tục trong 7 ngày liên tiếp, người chơi sẽ nhận được 1 phần thưởng vô cung có giá trị: EXP Cực Đại với giá trị 4.500.000 exp
  • Cách Thức Tham Gia: Nạp bất kỳ 6 gói cơ bản mỗi ngày
  • Nạp đủ liên tiếp sẽ thấy dấu check mỗi ngày
  • Phần Thưởng