Chuỗi Cập Nhập Ngày 04/01/2019

Từ 03-01-19 đến 03-06-19

Ưu Đãi Trở Lại 30 ngày

- Thời gian áp dụng: Sau bảo trì 4/1/2019 – hoàn tất các gói nạp sụ kiện sẽ mất

- Đối tượng tham gia: nếu bài thủ nhận được quà trở về 30 ngày sẽ thấy được gói nạp này

  • Bấm vào nút Hoạt Động  • Chọn “Ưu Đãi Trở Lại”

-  Quà Quay Về 30 Ngày – Gói Nạp 50k: Kho Báu Osiris The Sky Dragon * 5 – Kí Hiệu Obelisk * 2 – Thẻ EXP Lớn * 100 – Hồn Mặt Trời * 5 – gem * 500

-  Quà Quay Về 30 Ngày – Gói Nạp 100k: Kho Báu Osiris The Sky Dragon * 10 – Kí Hiệu Obelisk * 4 – Thẻ EXP Lớn * 200 – Hồn Mặt Trời * 10 – gem * 1000

-  Quà Quay Về 30 Ngày – Gói Nạp 200k: Kho Báu Osiris The Sky Dragon * 20 – Kí Hiệu Obelisk * 8 – Thẻ EXP Lớn * 400 – Hồn Mặt Trời * 20 – gem * 2000

-  Quà Quay Về 30 Ngày – Gói Nạp 500k: Kho Báu Osiris The Sky Dragon * 50 – Kí Hiệu Obelisk * 20 – Thẻ EXP Lớn * 1000 – Hồn Mặt Trời * 50 – gem * 5000

-  Quà Quay Về 30 Ngày – Gói Nạp 1000k: Kho Báu Osiris The Sky Dragon * 100 – Kí Hiệu Obelisk * 40 – Thẻ EXP Lớn * 2000 – Hồn Mặt Trời * 100 – gem * 10000

-  Quà Quay Về 30 Ngày – Gói Nạp 3000k: Kho Báu Osiris The Sky Dragon * 300 – Kí Hiệu Obelisk * 120 – Thẻ EXP Lớn * 6000 – Hồn Mặt Trời * 300 – gem * 30000