Chuỗi Cập Nhập Ngày 04/01/2019

Từ 03-01-19 đến 03-06-19

Tích Lũy Nhận Thưởng (sự kiện dành riêng user mới server cũ)

  • Thời gian: 7 ngày đầu server cũ
  • Điều kiện: Qua ngày mốc nạp sẽ làm mới
  • Nội dung:Trong thời gian diễn ra hoạt động, người chơi nạp tích lũy đạt mốc nhất định sẽ được nhận thưởng tương ứng. Các gói quà chỉ nhận thông qua nạp Gem trực tiếp. Thẻ tháng và các event khác không được tính trong hoạt động này
  • Cách Thức Tham Gia: Vào giao diện hoạt động tiến hành mua gói Gem tương ứng và nhận thưởng tích lũy sau khi đã đạt mốc thưởng

 

  • Phần Thưởng  

 

  • Các lá bài có trong tích lũy nạp tuần

  

Yugi H5