Chuỗi Cập Nhập Ngày 04/01/2019

Từ 03-01-19 đến 03-06-19

Tích Lũy Nhận Thưởng (sự kiện dành riêng user mới server cũ)


  • Thời gian: 7 ngày đầu server cũ
  • Điều kiện: Qua ngày mốc nạp sẽ làm mới
  • Nội dung:Trong thời gian diễn ra hoạt động, người chơi nạp tích lũy đạt mốc nhất định sẽ được nhận thưởng tương ứng. Các gói quà chỉ nhận thông qua nạp Gem trực tiếp. Thẻ tháng và các event khác không được tính trong hoạt động này
  • Cách Thức Tham Gia: Vào giao diện hoạt động tiến hành mua gói Gem tương ứng và nhận thưởng tích lũy sau khi đã đạt mốc thưởng

 


  • Phần Thưởng 

Server mới

Mốc 1
50K

Mốc 2
100K

Mốc 3
200K

Mốc 4
500K

Ngày 1

Gold * 2500
Lôi Nhã Vàng * 1

Gold * 5.000
Lôi Nhã Vàng * 2

Mảnh Hồn Viễn Cổ * 10
Lôi Nhã Vàng * 4

Thẻ EXP Lớn * 500

Thẻ EXP Lớn * 1000
Lôi Nhã Vàng * 10
Chiến ma Tà Ác * 1

Ngày 2

Gold * 2500
Lôi Nhã Vàng * 1

Gold * 5.000
Lôi Nhã Vàng * 2

Mảnh Hồn Viễn Cổ * 10
Lôi Nhã Vàng * 4

Thẻ EXP Lớn * 500

Thẻ EXP Lớn * 1000
Lôi Nhã Vàng * 10
Lính Ác Ma * 1

Ngày 3

Gold * 2500
Lôi Nhã Vàng * 1

Gold * 5.000
Lôi Nhã Vàng * 2

Mảnh Hồn Viễn Cổ * 10
Lôi Nhã Vàng * 4

Thẻ EXP Lớn * 500

Thẻ EXP Lớn * 1000
Lôi Nhã Vàng * 10
Song Sinh Yêu Tinh * 1

Ngày 4

Gold * 2500
Lôi Nhã Vàng * 1

Gold * 5.000
Lôi Nhã Vàng * 2

Mảnh Hồn Viễn Cổ * 10
Lôi Nhã Vàng * 4

Thẻ EXP Lớn * 500

Thẻ EXP Lớn * 1000
Lôi Nhã Vàng * 10
Thánh Kỵ Gawain * 1

Ngày 5

Gold * 2500
Lôi Nhã Vàng * 1

Gold * 5.000
Lôi Nhã Vàng * 2

Mảnh Hồn Viễn Cổ * 10
Lôi Nhã Vàng * 4

Thẻ EXP Lớn * 500

Thẻ EXP Lớn * 1000
Lôi Nhã Vàng * 10
Nữ Hoàng Harpie * 1

Ngày 6

Gold * 2500
Lôi Nhã Vàng * 1

Gold * 5.000
Lôi Nhã Vàng * 2

Mảnh Hồn Viễn Cổ * 10
Lôi Nhã Vàng * 4

Thẻ EXP Lớn * 500

Thẻ EXP Lớn * 1000
Lôi Nhã Vàng * 10
Chiến Binh Atlans * 1

Ngày 7

Gold * 2500
Lôi Nhã Vàng * 1

Gold * 5.000
Lôi Nhã Vàng * 2

Mảnh Hồn Viễn Cổ * 10
Lôi Nhã Vàng * 4

Thẻ EXP Lớn * 500

Thẻ EXP Lớn * 1000
Lôi Nhã Vàng * 10
Khủng Long Cerato * 1


  • Các lá bài có trong tích lũy nạp tuần
Yugi H5