Chuỗi Cập Nhập Ngày 04/01/2019

Từ 03-01-19 đến 03-06-19

Gói bài Tổng Hợp & Mở Rộng

  • Đối tượng tham gia: Tất cả các bài thủ trong Game YugiH5
  • Thời gian diễn ra sự kiện:

-04/01 - 06/01: Mở Rộng Rồng

-04/01 - 10/01: Gói Bài Tổng Hợp 1

-07/01 - 10/01: Mở Rộng Chiến Binh

-11/01 - 13/01: Mở Rộng Ishizu

-11/01 - 17/01: Gói Bài Tổng Hợp 2

-14/01 - 17/01: Mở Rộng Mai

  • Để vào giao diện chính của sự kiện : Vào Tiệm Bài

 


  • Giao diện Chính của Sự kiện:

 

  • Lưu ý: Trong thời gian tương ứng với mỗi sự kiện. Các bài thủ có thể tham dự mở nhiều bài hỗ trợ củng cố cho bộ bài thi đấu của mình

 

Yugi H5