BẢN CẬP NHẬT THÁNG 1

Từ 01-01-18 đến 31-01-18

Hộp Thời Gian [Mới]

Giới Thiệu

  • Tham gia: Nhấp chọn biểu tượng Tiệm Bài, chọn Hộp Thời Gian để mở giao diện.

Yugi H5

Hộp Thời Gian

 

Từ ngày 01/01/2018, Hộp Thời Gian mở bán 2 lá bài mới:

 

Yugi H5

 

Yugi H5