BẢN CẬP NHẬT THÁNG 1

Từ 01-01-18 đến 31-01-18

Mảnh Ghép

Yugi H5

 • Thời gian: 05/01 – 18/01/2018.
 • Điều kiện: Người chơi đã nạp lần đầu mới hiển thị giao diện sự kiện này.
 • Nội dung: Mỗi ngày người chơi chỉ mua được 1 trong 2 Gói. Người chơi sẽ nhận được gói thưởng và 1 mảnh ghép sáng lên. Hoàn thành các mảnh ghép nhận lá bài Kiếm Chấp Niệm.
 • Lưu ý:
  • Gói quà này chỉ nhận được trong giao diện này.
  • Một ngày chỉ có thể mua được 1 trong 2 gói.
  • Nếu Khách Hàng sở hữu chưa đủ mảnh ghép mà kết thúc sự kiện sẽ bị mất toàn bộ mảnh ghép (sẽ không quy đổi đền bù).
  • Hoàn thành đủ 7 mảnh ghép sẽ tự động nhận được lá bài “Kiếm Chấp Niệm”.
  • Không cần mua liên tục hằng ngày, chỉ cần trong 14 ngày sự kiện nạp đủ sẽ nhận được 1 mảnh ghép. 
GóiThiệp Mời Thi ĐấuGem
Nạp 20.000 VNĐ 2

200

Nạp 100.000 VNĐ 4

1.000

 • Cách thức tham gia: Nhấp biểu tượng Hoạt Động.

Yugi H5 Nhấp biểu tượng

Yugi H5 Giao diện hoạt động

 

Ghi chú

 • Nội dung hoạt động này chỉ là thông tin dự kiến (có thể điều chỉnh).
 • Thông tin chính thức cuối cùng, đấu thủ vui lòng xem trong trò chơi.

Yugi H5