Bản Cập Nhật Tháng 5

Từ 27-04-18

Shop Battle City - Vinh Quang 1

Giới Thiệu

  • Tham gia: Nhấp chọn biểu tượng Tiệm Bài.

Yugi H5

Shop Battle City - Vinh Quang 1

 

Từ sau bảo trì ngày 27/04/2018, Yugi H5 cập nhật Shop Battle City - Vinh Quang 1:

  • Top hạng cao trong giải đấu Battle City sẽ nhận được phần thưởng Đá Vinh Quang.
  • Sử dụng Đá Vinh Quang đổi lá bài Hiếm.

 

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5