Bản Cập Nhật Tháng 5

Từ 27-04-18

Shop Hư Vô - Lôi Nhã II

Giới Thiệu

  • Tham gia: Nhấp chọn biểu tượng Tiệm Bài.

Yugi H5

Shop Hư Vô - Lôi Nhã II

 

Từ sau bảo trì ngày 27/04/2018, Yugi H5 cập nhật Shop Hư Vô - Lôi Nhã II:

  • Shop Hư Vô: Đổi bài hiếm trong Cửa Hàng Hư Vô Lôi Nhã.
  • Dùng Đá Hư Vô và Vi Mạch Đa Chiều đổi bài, mỗi lá bài chỉ đổi được 1 lần duy nhất.
  • Đá Hư Vô và Vi Mạch Đa Chiều nhận được trong các hoạt động.

 

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5