Bản Cập Nhật Tháng 6

Từ 01-06-18

Điểm Danh Tháng

Yugi H5

  • Thời gian: Diễn ra trong tháng 6.
  • Nội dung: Mỗi ngày đăng nhập vào game sẽ nhận được 1 phần quà điểm danh. Ngày nào người chơi không nhận quà, thì ngày sau sẽ dùng Gem để nhận bù điểm danh.
Điểm danhThưởng
Ngày 1 Gold*180
Ngày 2 EXP VIP*2
Ngày 3 Thẻ bài Tượng Chắn Ánh Sáng
Ngày 4 Gold*400
Ngày 5 EXP VIP*3
Ngày 6 Gold*600
Ngày 7 Gold*700
Ngày 8 Gold*800
Ngày 9 EXP VIP*4
Ngày 10 Bình Phong Ấn*5
Ngày 11 Gold*1100
Ngày 12 EXP VIP*5
Ngày 13 Gold*1300
Ngày 14 Thẻ bài Cùng Ngồi
Ngày 15 Gold*1500
Ngày 16 EXP VIP*6
Ngày 17 Bình Phong Ấn*5
Ngày 18 Gold*1800
Ngày 19 EXP VIP*7
Ngày 20 Gold*2000
Ngày 21 Gem*100
Ngày 22 Gold*2200
Ngày 23 EXP VIP*8
Ngày 24 Bình Phong Ấn*5
Ngày 25 Gold*2500
Ngày 26 EXP VIP*9
Ngày 27 Gold*2700
Ngày 28 Thẻ bài BugMan Z
Ngày 29 Gold*2900
Ngày 30 EXP VIP*10


Yugi H5

 


Yugi H5

 


Yugi H5

 

Ghi chú

  • Ở 1 số mốc điểm danh, nếu đạt cấp Vip thì quà ngày đó sẽ nhận x2
  • Nội dung hoạt động này chỉ là thông tin dự kiến (có thể điều chỉnh).
  • Thông tin chính thức cuối cùng, đấu thủ vui lòng xem trong trò chơi.