Bản Cập Nhật Tháng 6

Từ 01-06-18

Tích Lũy Nhận Thưởng 2

    

  • Thời gian: Từ ngày 16/06 - 23h59 ngày 20/06/2018.
  • Nội dung: Trong thời gian diễn ra hoạt động, nạp tích lũy đạt mốc nhất định sẽ được nhận thưởng tương ứng.

Tích lũyThưởng
50.000 VNĐ Lôi Nhã Vàng*1 + Gem*300 + Rương Đen*1
100.000 VNĐ Lôi Nhã Vàng*2 + Gem*500 + Rương Đen*2
200.000 VNĐ Lôi Nhã Vàng*4 + Gem*800 + Rương Đen*3
500.000 VNĐ Lôi Nhã Vàng*8 + Gem*1.400 + Rương Đen*5
1.000.000 VNĐ Lôi Nhã Vàng*15 + Đá Hư Vô*10 + Gold*15.000
2.000.000 VNĐ Lôi Nhã Vàng*30 + Đá Hư Vô*20 + Gold*30.000
4.000.000 VNĐ Lôi Nhã Vàng*40 + Đá Hư Vô*30 + Pháp Sư Mô Phỏng*1
  • Lưu ý: Sự kiện áp dụng cho người chơi mua gói Gem trực tiếp. Hình thức mua thẻ tháng hoặc các hoạt động khác sẽ không nhận được thưởng.
  • Cách thức tham gia: Nhấp biểu tượng Hoạt Động.

Yugi H5 Nhấp biểu tượng

Yugi H5 Giao diện hoạt động
 

 

Ghi chú

  • Các vật phẩm nếu không có ghi chú gì đặc biệt thì đều là vật phẩm khóa.
  • Nội dung hoạt động này chỉ là thông tin dự kiến (có thể điều chỉnh).
  • Thông tin chính thức cuối cùng, đấu thủ vui lòng xem trong trò chơi.