Bản Cập Nhật Tháng 6

Từ 01-06-18

Thành Tựu Nhân Vật Lv80

  • Thời gian: Sau bảo trì ngày 08/06/2018.
  • Điều kiện: Bài thủ có nhân vật đạt cấp 80.
  • Nội dung:

 Nhân vật Kaiba

 

 Nhân vật Yugi

 

 Nhân vật Mai

 

 Nhân vật Jonouchi

 

 Nhân vật Ryota

 

 Nhân vật Ryuzaki

 

 Nhân vật Ishizu

 

 Nhân vật Bakura

 

 

Yugi H5