Bản Cập Nhật Tháng 6

Từ 01-06-18

Vòng Quay May Mắn

Yugi H5

 • Đấu Thủ đến thăm: trong thành thám hiểm mỗi 3 giờ sẽ tạo mới một đấu thủ, tối đa có 5 đấu thủ ở lại.
 • Thưởng Thám Hiểm:
  • Đấu Thủ Dễ rơi 1 Xu Vòng Quay.
  • Đấu Thủ Thường rơi 2 Xu Vòng Quay.
  • Đấu Thủ Khó rới 3 Xu Vòng Quay.
  • Đấu Thủ Boss rới 15 Xu Vòng Quay.

Yugi H5

 • Vòng Quay May Mắn: Tốn 1 Xu Vòng Quay để quay 1 lần hoặc có thể tốn 20 Gem để quay 1 lần. Tất cả quay đều có thưởng. Mỗi lần quay 1 lần sẽ nhận 1 điểm may mắn, tích đủ 400 điểm may mắn, lần quay tiếp theo sẽ nhận được 1 thẻ bài hiếm.
 • Phần thưởng Vòng Quay May Mắn Tháng 5: Nữ Thần Tùy Hứng, Đội Cận Vệ Hoàng Gia.
 • Lưu ý:
  • Điểm May Mắn sẽ tạo mới về 0 vào đầu mỗi tháng.
  • Xu Vòng Quay sẽ tạo mới về 0 vào đầu mỗi tháng, nếu không sử dụng sẽ bị mất (sẽ không đền bù).

Yugi H5Phần thưởng Vòng Quay tháng 6

 

Yugi H5Phần thưởng Vòng Quay tháng 6

 

Ghi chú

 • Nội dung hoạt động này chỉ là thông tin dự kiến (có thể điều chỉnh).
 • Thông tin chính thức cuối cùng, đấu thủ vui lòng xem trong trò chơi.

Yugi H5