Bản Cập Nhật Tháng 6

Từ 01-06-18

Vòng Quay PharaOh 5

Yugi H5

  • Đối tượng tham gia: Tất cả bài thủ có nhân vật trong game YugiH5 đều có thể tham gia.
  • Thời gian diễn ra sự kiện: Sau bảo trì 08/06/2018.
  • Nội dung: Mỗi lượt quay sẽ tốn số Gem chỉ định chắc chắn ra 1 phần quà ngẫu nhiên có trong vòng quay. Gem chỉ tiêu tại vòng quay PharaOh mới được tính. Các phần quà đã được mở sẽ không hiện lại, tối đa 12 lần quay tương đương 12 phần quà.

Yugi H5Nhấp biểu tượng
 

Yugi H5Giao diện Vòng Quay

  

Yugi H5Ký hiệu Obelisk dùng đổi lá bài Obelisk The Tormentor

  

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5

  

Ghi chú

  • Nội dung hoạt động này chỉ là thông tin dự kiến (có thể điều chỉnh).
  • Thông tin chính thức cuối cùng, đấu thủ vui lòng xem trong trò chơi.

Yugi H5