Bản Cập Nhật Tháng 6

Từ 01-06-18

Shop Lôi Nhã VI

Giới Thiệu

  • Thời gian: Từ sau bảo trì ngày 08/06/2018.
  • Đối tượng: Các bài thủ có nhân vật thứ 2.
  • Tham gia: Nhấp chọn biểu tượng Tiệm Bài.
  • Nội dung: 
    • Khi mua 50 gói chắc chắn nhận 1 lá bài phẩm chất UR.
    • Mua gói 50 có tỉ lệ được tặng thêm lá bài.
    • Có thể sử dụng Phiếu Rút Bài Lôi Nhã để thay thế Gold.

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5