Bản Cập Nhật Tháng 6

Từ 01-06-18

Thẻ Tháng

Giới Thiệu

  • Thời gian: 30 ngày.
  • Nội dung: Trong thời gian diễn ra hoạt động, mỗi tài khoản có thể mua thẻ tháng Bạc hoặc Vàng với các giá trị và phần thưởng tương ứng. Tài Khoản mua cả 2 thẻ Bạc và Vàng sẽ nhận được phần thưởng của cả 2.
  • Tham gia: Vào giao diện Hoạt Động tiến hành mua các thẻ tháng Bạc hoặc Vàng và trải nghiệm phúc lơi từ thẻ tháng mang lại.

Yugi H5

Yugi H5

Phần thưởng

Thẻ thángTrị giáVật phẩm
Bạc 50.000 VNĐ Sứ Giả Thiên Đế Enigma
Mỗi ngày nhận: Gem*30 + Gold*400 (x30 ngày)

Vàng 200.000 VNĐ Phong Đế Raiza
Mỗi ngày nhận: Gem*120 + Gold*600 (x30 ngày)

Yugi H5

Yugi H5