Bản Cập Nhật Tháng 6

Từ 01-06-18

Tích Lũy Nạp 30/06 - 01/07

    

  • Thời gian: Từ ngày 30/06 - 23h59 ngày 01/07/2018.
  • Nội dung: Trong thời gian diễn ra hoạt động, nạp tích lũy đạt mốc nhất định sẽ được nhận thưởng tương ứng.
Tích lũyThưởng
50.000 VNĐ Lôi Nhã Vàng*1 + Gem*300 + Rương Đen*1
100.000 VNĐ Lôi Nhã Vàng*2 + Gem*500 + Rương Đen*2
200.000 VNĐ Lôi Nhã Vàng*4 + Gem*800 + Rương Đen*3
500.000 VNĐ Lôi Nhã Vàng*8 + Gem*1.400 + Gold*20.000
1.000.000 VNĐ Lôi Nhã Vàng*15 + Bình Phong Ấn*50 + Gem*3.000
2.000.000 VNĐ Lôi Nhã Vàng*30 + Đá Hư Vô*30 + Lươn Biển Tham Vọng*1
3.000.000 VNĐ Lôi Nhã Vàng*40 + Đá Hư Vô*30 + Jinzo*1
  • Lưu ý: Sự kiện áp dụng cho người chơi mua gói Gem trực tiếp. Hình thức mua thẻ tháng hoặc các hoạt động khác sẽ không nhận được thưởng.
  • Cách thức tham gia: Nhấp biểu tượng Hoạt Động.

Yugi H5 Nhấp biểu tượng

Yugi H5 Giao diện hoạt động

 

Ghi chú

  • Các vật phẩm nếu không có ghi chú gì đặc biệt thì đều là vật phẩm khóa.
  • Nội dung hoạt động này chỉ là thông tin dự kiến (có thể điều chỉnh).
  • Thông tin chính thức cuối cùng, đấu thủ vui lòng xem trong trò chơi.