Bản Cập Nhật Tháng 6

Từ 01-06-18

Gói Ưu Đãi

 • Thời gian: Sau bảo trì ngày 08/06/2018.
 • Điều kiện: Bài thủ chưa sở hữu những lá bài Thẻ Tháng cũ.
 • Lưu ý:
  • Chỉ những tài khoản nào chưa mua những lá bài trong 2 Gói Ưu Đãi mới được quyền mua.
  • Thẻ bài nào đã từng sở hữu nhưng tách sẽ không thể mua lại.
  • Mua trực tiếp tại giao diện, được cộng exp VIP -> không được tính tích lũy nạp Gem.
Gói Ưu ĐãiTrị giáThưởng
Gói Ưu Đãi 1 200.000 VNĐ Băng Đế*1 + Gem*1000
Gói Ưu Đãi 2 200.000 VNĐ Lôi Đế*1 + Gem*1000
 • Cách thức tham gia: Nhấp biểu tượng Hoạt Động.

Yugi H5 Nhấp biểu tượng

Yugi H5 Giao diện hoạt động

 

Ghi chú

 • Các vật phẩm nếu không có ghi chú gì đặc biệt thì đều là vật phẩm khóa.
 • Nội dung hoạt động này chỉ là thông tin dự kiến (có thể điều chỉnh).
 • Thông tin chính thức cuối cùng, đấu thủ vui lòng xem trong trò chơi.

Yugi H5