Chuỗi Cập Nhập Ngày 01/02/2019

Từ 30-01-19 đến 20-02-19

Giảm giá Tết Nguyên Đán – Mừng Xuân Năm Mới

  • Thời gian áp dụng: 3 ngày Mùng 1 – 2 – 3 Tết ngày 5 - 7/2/2019
  • Đối tượng áp dụng: tất cả bài thủ Yugi H5

- Hình thức giảm giá dành cho 4 gói bài: