Chuỗi Cập Nhập Ngày 01/02/2019

Từ 30-01-19 đến 20-02-19

Nhân 3 Niềm Vui – Chúc Mừng Năm Mới

  • Thời gian áp dụng: 05/02 – 23:59 ngày 07/02
  • Đối tượng áp dụng: Toàn bộ bài thủ tham gia game YugiH5
  • Nhấp vào Button Hoạt Động để vào giao diện sự kiện:


  • Giao diện sự kiện

  • Cách thức tham gia:
  1. Có 3 mốc nạp Lần 1: 200k – Lần 2: 300k – Lần 3: 500k
  2. Cứ mỗi mốc nạp thành công, bài thủ sẽ được chọn 1 lá bài mình thích để sở hữu, sau khi chọn và nhận lá bài, bài thủ có thể tiếp tục nạp mốc kế tiếp và nhận bài
  3. Sự kiện chỉ có 3 lần nạp, tương ứng với 3 lần nhận bài
  4. Mỗi lá bài chỉ có thể nhận 1 lần duy nhất
  5. Sau khi nhận lá bài vị trí bài đã nhận sẽ mờ đi, sau 3 lần nạp tương ứng 3 lần nhận bài, thì sự kiện kết thúc