Chuỗi Cập Nhập Ngày 01/02/2019

Từ 30-01-19 đến 20-02-19

Vòng Quay Tết – Mừng Xuân Kỷ Hợi

 • Thời gian diễn ra: Sau bảo trì ngày 01/02/2019 – 23:59 ngày 14/02/2019
 • Đối tượng tham gia: tất cả bài thủ Yugi H5
 • Nhấp vào Icon:

 • Để vào giao diện sự kiện

Vòng Quay Tết – Mừng Xuân Kỷ Hợi

 1. Khi tham gia vòng quay sẽ có thể nhận Hoa Mai và các phần thưởng hấp dẫn khác. Sẽ có 3 Nút Quay:
 • Quay 1 Lần : chắc chắn nhận được Hoa Mai * 1 và 1 Vật phẩm tặng kèm theo
 • Quay 10 Lần : chắc chắn nhận được Hoa Mai * 10 và 10 Vật phẩm tặng kèm theo
 • Quay 50 Lần: chắc chắn nhận được Hoa Mai * 75 và 50 Vật phẩm tặng kèm theo
 • Quay 1 lần tốn 30 Gem - Quay 10 lần tốn 290 Gem - Quay 50 lần tốn 2400 Gem
 • Quay 1 Lần và 10 Lần chỉ nhận thưởng thuộc Vòng Quay Nhỏ
 • Quay 50 Lần chỉ nhận thưởng thuộc Vòng Quay Lớn

 1. Nhận phần thưởng khi tiêu Gem toàn server cần phải đạt 2 điều kiện
 • Điều kiện 1: Toàn server tiêu Gem đạt mốc nhất định
 • Điều kiện 2: Để nhận mỗi mốc cần phải nạp tối thiểu (giá trị nạp tích lũy)
  • Để Nhận Mốc 500.000 Gem: Nạp tối thiểu 20k
  • Để Nhận Mốc 1.000.000 Gem: Nạp tối thiểu 50K
  • Để Nhận Mốc 2.000.000 Gem: Nạp tối thiểu 100K
  • Để Nhận Mốc 3.000.000 Gem: Nạp tối thiểu 200K
  • Để Nhận Mốc 5.000.000 Gem: Nạp tối thiểu 500K
  • Để Nhận Mốc 8.000.000 Gem: Nạp tối thiểu 1.000K
  • Để Nhận Mốc 12.000.000 Gem: Nạp tối thiểu 3.000K   
 • Điều kiện nạp để nhận mốc thưởng chỉ áp dụng từ sau bảo trì ngày 01/02/2019 - 23:59:59 ngày 14/02/2019
 1. Hoa Mai dư không sử dụng sẽ tự biến mất khi kết thúc sự kiện
 2. Tỉ lệ tất cả phần quà của vòng quay là Ngẫu Nhiên
 • Vòng Quay nhỏ có 12 ô quà
 • Vòng Quay Lớn có 18 ô:

 

 • Top 3 bài thủ có mức tiêu Gem nhiều nhất sẽ nhận thưởng: