Chuỗi Cập Nhật Mới Ngày 13/07

Từ 13-07-18

Di Tích Cổ Đại 2

  • Thời gian: Từ sau bảo trì ngày 13/07/2018.
  • Đối tượng: Tất cả bài thủ đã trải nghiệm Nạp Lần Đầu.
  • Tham gia: Nhấp chọn biểu tượng Tiệm Bài.
  • Nội dung:
    • Sử dụng 3.000 Vàng hoặc 3.000 Gem để thu thập mảnh ghép và phần quà thêm đổi lá bài mình mong muốn.
    • Phần Quà cho 1 lần mở 3.000 Vàng: 2 mảnh ghép ngẫu nhiên, 1 Thẻ Exp Lớn, 2 Mảnh Hồn Viễn Cổ (Mảnh Hồn Viễn Cổ Tính là 1 mảnh ghép bất kỳ khi đổi).
    • Phần Quà cho 1 lần mở 3.000 Gem: 20 mảnh ghép ngẫu nhiên, 12 Thẻ Exp Lớn, 12 Mảnh Hồn Viễn Cổ (Mảnh Vỡ Ký Ức Tính là 2 mảnh ghép bất kỳ khi đổi).

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5Dùng 3.000 Vàng mở quà

 

Yugi H5Dùng 3.000 Gem mở quà

 

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5