Chuỗi Cập Nhật Mới Ngày 13/07

Từ 13-07-18

Gói Bài Mở Rộng & Tổng Hợp

 • Đối tượng: Các bài thủ tham gia YugiH5.
 • Tham gia: Nhấp chọn biểu tượng Tiệm Bài.
 • Thời gian:  
  • 13/07 - 15/07: Mở Rộng Mai & Bakura.
  • 13/07 - 19/07: Gói Bài Tổng Hợp 4.
  • 16/07 - 19/07: Mở Rộng Ryuzaki và Tsunami.
  • 20/07 - 22/07: Mở Rộng Phù Thủy & Rồng.
  • 20/07 - 26/07: Gói Bài Tổng Hợp 1.
  • 23/07 - 26/07: Mở Rộng Chiến Binh & Ishizu.

Yugi H5

  

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5